Materiał Partnera

Czy warto studiować administrację?

Czy warto studiować administrację?

Wybór odpowiednich studiów to nie lada wyzwanie dla każdego maturzysty. To właśnie od nich w dużej mierze będzie bowiem zależała ich późniejsza ścieżka kariery oraz zarobki. Dlatego też w tym artykule bierzemy na tapet jeden z najpopularniejszych kierunków studiów jakim jest administracja, omawiając między innymi zakres nauczania na nim, możliwości zatrudnienia oraz wysokości zarobków absolwentów administracji. 

Na czym polegają studia na kierunku administracja?

Studia na kierunku administracja obejmują najczęściej II stopnie. Pierwszy z nich trwa 3 lata (6 semestrów), a jego zakończeniem jest uzyskaniem tytułu licencjata. Studiowanie na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę z zakresu prawa, ekonomii oraz politologii. Dlatego też na przykład w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie przykładowe wykładane przedmioty na administracji to:

  • prawo konstytucyjne, 

  • prawo administracyjne, 

  • podstawy prawa cywilnego, 

  • podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego.

Gdzie można pracować i ile można zarabiać po administracji?

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku administracja pozwala podjąć zatrudnienie w administracji rządowej oraz samorządowej. Daje również możliwość znalezienie pracy w służbach dyplomatycznych oraz siłowych, do których zaliczyć można CBA lub ABW. Na absolwentów administracji czeka również zatrudnienie w bankach, instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych. Jeśli chodzi natomiast o zarobki, osoby które ukończą studia administracja I stopnia według danych ze stycznia 2022 roku mogą liczyć na zarobki, których mediana wynosi 4120 zł brutto. Przy czym 25% absolwentów tego kierunku zarabia jednak powyżej 4 880 zł brutto. 

Czy trudno dostać się na kierunek administracja?

Od lat administracja jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. W roku akademickim 2020/2021 znalazła się ona na 11 miejscu pod tym względem, gdyż liczba chętnych osób chcących studiować ten kierunek wynosiła 9 593 osoby. Oznacza to więc, że na jedno miejsce starało się dostać średnio 4 studentów. Przy przyjmowaniu na studia na kierunku administracja pod uwagę brane są natomiast przede wszystkim przedmioty maturalne z dziedzin humanistycznych, takie jak:

  • język polski, 

  • wiedza o społeczeństwie, 

  • historia, 

  • język angielski, 

  • geografia. 

Podsumowując, studiowanie kierunku jakim jest administracja, daje szanse na znalezienie pracy w wielu miejscach, jest więc rozwiązaniem, które zapewnia wiele możliwości poprowadzenia w przyszłości kariery zawodowej, a co za tym idzie wysokich zarobków.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy