Artykuł sponsorowany

Jak umiejętnie wyznaczać sobie cele zawodowe i konsekwentnie je realizować?

Jak umiejętnie wyznaczać sobie cele zawodowe i konsekwentnie je realizować?

Jeżeli chce się osiągnąć sukcesy zawodowe, trzeba się nauczyć dobrze planować wszystkie wykonywane zadania i mądrze stawiać przed sobą kolejne cele. Strategia stawiania i osiągania celów jest jednym z najważniejszych elementów w pracy, nie tylko managerów, ale także pracowników niższego szczebla. Z naszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób nauczyć się stawiania sobie dobrze wyważonych celów oraz jak później planować ich realizację.

Umiejętność stawiania sobie odpowiednich celów

Pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu jest stawianie sobie realnych i jednocześnie nie za bardzo zachowawczych celów. Postawienie sobie niewygórowanych celów sprawi, że najprawdopodobniej będą one bardzo łatwe do zrealizowania i przez to nie będą one dla nas żadnym wyzwaniem. Ich osiągnięcie nie da nam też takiej satysfakcji, jakiej oczekujemy. Z drugiej strony zbyt ambitne cele mogą nie być realne do osiągnięcia i w pewnym momencie pracy nad nimi możemy poczuć się zniechęceni i przez to nie tylko ich nie zrealizujemy, ale także ogólnie zdemotywujemy się do pracy i zaczniemy mieć opóźnienia również na innych polach. Zbyt ambitne, trudne do zrealizowania cele w pewnym momencie sprawią, że je całkowicie porzucimy i albo znajdziemy inne zadania, z którymi już powinniśmy sobie poradzić, albo niepowodzenie sprawi, że będziemy całkowicie zrezygnowani i na jakiś czas stracimy chęć do pracy.

Wyznaczając sobie kolejne cele, trzeba pamiętać o tym, żeby naprawdę były ważnym elementem rozwoju, a nie jedynie kontynuacją wcześniej rozpoczętych projektów i prowadzonych dotąd działań, aby nie narazić się na stagnację i na to, że zostaniemy najpierw dogonieni, a później przegonieni przez konkurencję.

Ocena ryzyka i opracowanie kilku scenariuszy realizacji celów

Po postawieniu sobie konkretnych celów, przed rozpoczęciem ich realizacji na pewno trzeba dokonać oceny ryzyka niepowodzenia oraz przygotować kilka scenariuszy ich realizacji, łącznie ze scenariuszem postępowania w przypadku pierwszych problemów. Jest to podstawowy element strategii skutecznego osiągania celów. Scenariusze powinny zawierać dalsze kroki zarówno w razie niepowodzeń w realizacji pierwszych etapów celów, jak i zmiany w strategiach osiągania celów, które trzeba robić wtedy, gdy wszystkie prowadzone działania idą dobrze i kolejne etapy są realizowane szybciej, niż wcześniej to sobie planowaliśmy.

Wszystkie wykonywane zadania powinny mieć nadane rygorystyczne priorytety. Szybsza realizacja dalszych celów może być okazją do zmiany tych priorytetów i zajęcia się wcześniej rzeczami, które do tej pory nie były dla nas tak ważne, a teraz uważamy, że albo są niezbędne do osiągnięcia dalszych celów, albo ich priorytet się zmienił w związku z dobrym tempem realizacji innych etapów. W takich sytuacjach można np. dokonać zmian w zespołach odpowiedzialnych za konkretne zadania, żeby odciążyć trochę te, którym idzie bardzo dobrze i wesprzeć te, które z jakichś powodów mają opóźnienia.

Strategia osiągnięcia stawianych sobie celów

Mentorzy biznesowi często powtarzają na spotkaniach ze swoimi słuchaczami, że najważniejszym elementem, który umożliwia osiąganie stawianych sobie celów, jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej strategii. Mówi o tym często m.in. Robert Korzeniowski. Ten jeden z najbardziej obecnie cenionych mówców motywacyjnych, który współpracuje nie tylko z pojedynczymi klientami, ale także zajmuje się np. prowadzeniem wykładów motywacyjnych dla firm, wcześniej był wybitnym sportowcem, który doskonale wiedział, jak wyznaczać odpowiednie cele, a później dążyć do ich osiągnięcia. Bez tej wiedzy na pewno nie doszedłby tak daleko i nie zdobył m.in. 4 złotych medali olimpijskich. Teraz dzieli się swoimi doświadczeniami i sposobami na stawianie sobie odpowiednich celów oraz na ich realizację z innymi osobami. Z jego usług korzysta m.in. wielu biznesmenów i firm z całej Polski.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy