Materiał Partnera

Jak wygląda kurs na przewóz rzeczy?

Jak wygląda kurs na przewóz rzeczy?

Ośrodki Kształcenia Kierowców to miejsca, w których podnosi się kwalifikacje oraz uzupełnienia i aktualizuje wiedzę kierowców zawodowych wielu specjalności, a także operatorów maszyn. Wśród licznych specjalistycznych szkoleń zawodowych prowadzą one kursy na przewóz rzeczy. Przeczytaj i dowiedz się, jak przebiega taki kurs i jakie daje kompetencje.

Ciężarowy transport samochodowy

Ciężarowy transport samochodowy jest w naszym kraju w szczytowej fazie rozwoju i wszystko wskazuje na to, że jego udział w transporcie lądowym będzie nadal wzrastał. Jak pokazują badania, aż ponad 85% ładunków przewożonych jest pojazdami ciężarowymi. Nic więc dziwnego, że wciąż poszukiwani są zawodowi kierowcy, których kompetencje pozwalają na przewóz towarów po krajowych i europejskich drogach. Jak wyjaśniają eksperci Szkoły Nauki Jazdy Manewr z Wrocławia, która prowadzi również kursy na wszystkie kategorie prawa jazdy i szkolenia okresowe kierowców, nowi kandydaci na zawodowych kierowców zdobyć muszą uprawnienia na przewóz rzeczy na terytorium UE.

Czym jest kurs na przewóz rzeczy?

Zgodnie z dyrektywą unijną dawny kurs na przewóz rzeczy został zastąpiony tzw. kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy na autobus kat. D po 10 września 2008 roku oraz prawo jazdy na pojazdy ciężarowe kat. C po 10 września 2009, zobowiązani są do odbycia kursu kwalifikacji wstępnej. Przed rozpoczęciem kursu w Ośrodku Szkolenia, kierowcy powinni udać się z badaniem psychologicznym i lekarskim oraz 1 zdjęciem do Wydziału Komunikacji po PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego). Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu nabywają oni prawo do przewozu towarów pojazdami ciężarowymi na terenie całej Europy. Ważne jest, że kurs ten daje jednolite uprawnienia wszystkim kierowcom z krajów Unii Europejskiej.

Jak przebiega kurs kwalifikacji wstępnej?

Kurs dla kierowców zawodowych na przewóz rzeczy przebiega w dwóch etapach. W części teoretycznej adepci na kierowców poznają zasady bezpieczeństwa i uwarunkowania prawne obowiązujące podczas transportu drogowego. Po ukończeniu teorii podstawowej przechodzą do etapu praktycznego. Ta część kursu również składa się z zajęć teoretycznych, a także z zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz z jazdy w warunkach specjalnych. Cały kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin i kończy się egzaminem. Egzamin końcowy składa się z dwóch części. Pierwszy etap zawiera 20 pytań ogólnych, natomiast drugi obejmuje 10 pytań specjalistycznych. Po pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacji wstępnej kierowca powinien zgłosić się do wydziału komunikacji, gdzie otrzyma prawo jazdy uzupełnione o informację świadczącą o odbyciu kursu na przewóz rzeczy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy